Basic jQuery Slider - Demo
เข้าสู่ระบบ
Untitled Document

 

Untitled Document
Pusiri 54 Property
ห้องนอน :
To
ราคายกแปลง :
To
ราคา/หน่วย :
To
ขนาดพื้นที่ :
To  
พื้นที่โดยละเอียด :
ไร่ งาน ตรว.
รหัสอสังหาฯ :
Pre Sale

ทรัพย์สิน Presale
           รูปแบบใหม่ของการบริการ ที่บริษัท ภูสิริ 54 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดได้สร้างสรรค์ความแตกต่างด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ที่ดิน โรงงานและโกดัง ซึ่งยังติดเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้ยังขายไม่ได้ในเวลาปัจจุบัน แต่สามารถขายได้เมื่อพร้อม ตามระเวลาที่กำหนด เช่น การติดสัญญาเช่า การดำเนินการก่อสร้าง การพัฒนาปรับปรุงตัวอาคาร เป็นต้น
           เหมาะสำหรับลูกค้าผู้ที่มีแผนการขยายกิจการอย่างชัดเจนและต้องการเวลาในการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้ง ก่อนซื้อและหลังซื้อได้เป็นอย่างดี


ประโยชน์ในการซื้อทรัพย์สิน Presale คือ

ประหยัดต้นทุน ด้วยราคาถูกกว่าทรัพย์สินที่พร้อมขายอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะเป็นการตกลงซื้อขายก่อนอนาคต ซึ่งราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกวัน

เป็นวิธีลงทุนที่ชาญฉลาดกว่า หากท่านมีแผนวางที่ชัดเจน

เพิ่มเวลาให้กับกระบวนการก่อนซื้อทั้งหมด เช่น การขอสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต เป็นต้น

มีความพร้อมมากกว่า ด้วยการจัดแผนเตรียมสถานที่ก่อนใช้งานจริง และใช้งานได้ทันทีตามเวลาที่กำหนด

จัดเตรียมองค์ประกอบธุรกิจด้านอื่นได้อย่างรัดกุม เช่น supplier แรงงานและระบบการขนส่ง เป็นต้น

 

 
NO DATA AVAILABLE