Basic jQuery Slider - Demo
เข้าสู่ระบบ
Untitled Document

 

Untitled Document
Pusiri 54 Property
ห้องนอน :
To
ราคายกแปลง :
To
ราคา/หน่วย :
To
ขนาดพื้นที่ :
To  
พื้นที่โดยละเอียด :
ไร่ งาน ตรว.
รหัสอสังหาฯ :
เขตพื้นที่สีเขียวมะกอก

ข้อกำหนด

ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอกให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

การใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อห้ามการใช้ประโยชน์

-